ลูกติดเกม ปัญหาหนักของคุณแม่ ควรทำอย่างไรดี

ปัญหาหนักอกของคุณพ่อคุณแม่ในยุค 4.0 นี้ คือปัญหาลูกติดเกม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีเวลาให้กับคุณลูก เพราะภาระหน้าที่ ๆ ต้องทำในทุกวัน โดยเฉลี่ยเด็กติดเกมจะมีอายุประมาณ 6 ขวบถึง 18 ปี และติดมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้ว

เด็กติดเกม หมายถึง เด็กที่เล่นเกมไม่หยุด ไม่สามารถควบคุมเวลาในการเล่นได้ หากมีการสั่งให้หยุดเล่นจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านอย่างรุนแรง บางรายติดหนักถึงขั้นไม่ทานข้าว หรือไม่ไปโรงเรียนเลยก็เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

ปัญหาของลูกติดเกม เกิดจากสภาพจิตใจของเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง มีความพ่ายแพ้ในจิตใจและการแสดงออกที่ล้มเหลวมากตลอด ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กที่สมาธิสั้น เรียนไม่เก่ง เล่นกีฬาไม่เก่ง รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ฉะนั้นเด็กจึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมแทน ในช่วงแรกเด็กเองก็จะเล่นเกมเพื่อความสนุกชั่วคราว แต่พอเล่นไปนาน ๆ เกิดการเล่นที่ชนะเกม พิชิตด่านสำเร็จ ทำให้เด็กเริ่มลูกสึกดีกับการเล่นเกม มั่นใจมากขึ้น ว่าฉันก็ทำได้ เกิดพฤติกรรมที่อยากจะเอาชนะต่อการเล่นเกมทุกครั้ง ส่งผลให้สมองมีการกระตุ้นและสั่งการให้ทำอีก ๆ จนติดเกมไปในที่สุด

ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง แน่นอนหากลูกของคุณติด เกม ย่อมส่งผลกระทบให้สภาพจิตใจมีความก้าวร้าวมากขึ้น มีความต่อต้านกับผู้ที่ไม่ตามใจ พูดจาหยาบคายด้วยอารมณ์ที่บางครั้งเล่นเกมแพ้ เรียนหนังสือแย่ลง ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กับเพื่อน กับครอบครัวน้อยลง หากติด เกมหนักมากขึ้น เมื่อเกิดความรู้สึกพ่ายแพ้ก็อาจทำให้อยากอยู่คนเดียวท้อแท้ พ่ายแพ้ ซึ่งอันตรายถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือ กลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นได้

ขั้นตอนที่คุณแม่จะช่วยลูกให้หายติดเกม

  1. หาเวลามานั่งคุยเพื่อตกลงกัน โดยคุณพ่อคุณแม่และตัวลูกเองมานั่งตกลงกันว่า ในหนึ่งวันจะให้ลูกเล่นเกมได้กี่ชั่วโมง ตกลงกันโดยให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดกฎกติกานี้ด้วย เพื่อเป็นการสมัครใจของเค้าเอง เช่น ต้องทำการบ้านเสร็จก่อนและให้เล่นแค่เพียง 1 ชั่วโมงในวันเรียนหนังสือปกติ แต่หากเป็นวันหยุดให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเสร็จก่อน แล้วให้เล่น เกมสัก 2 -3 ชั่วโมง เป็นต้น
  2. คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเวลาทำกิจกรรมกับลูกบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่นการพาลูกไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกบ้าน พาไปเล่นกีฬา หรือ เดินเล่นยามเย็นตามสวนสาธารณะ
  3. กำลังใจหรือคำชื่นชม เป็นสิ่งที่เด็กติด เกมต้องการเนื่องจากสภาพจิตใจที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำชื่นชมเล็ก ๆ กับลูกบ้างเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จ เช่นให้เค้าลองต่อจิกซอง่าย ๆ สัก 50 ชิ้น หากทำได้นอกจากจะได้รางวัลและยังได้คำชื่นชมจากคุณพ่อคุณแม่ เช่น ลูกเก่งมาก ลูกทำได้ หรืออาจสร้างสมุดสะสมดาวขึ้นมาเช่น ให้ดาว 1 ดวงทุกครั้งที่ทำสำเร็จ เมือครบดาว 10 ดวงจะได้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคุณพ่อคุณแม่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อลบประสบการณ์และพฤติกรรมติด เกมให้สำเร็จ

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ควรเล่นโซเชียลมีเดียให้น้อยลง มีเวลาให้กับคุณลูกเพิ่มมากขึ้น เมื่อลูกไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องพูดคุยกับลูกเสมอว่าวันนี้ลูกเจออะไรบ้างที่โรงเรียน เรียนหนังสือเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ มีการบ้านหรือกิจกรรมอะไรหรือไม่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจเรื่องราวของลูกทำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ทั้งสร้างความสัมพันธ์และลูกเองก็จะรู้สึกอบอุ่น ว่าตัวเองได้รับการเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลา ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว

Marie King

Related posts