7 เคล็ดลับทำงานให้ถูกใจเจ้านาย ชีวิตรุ่งแน่

การทำงานให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งจากความพยายาม ความสามารถ ความรับผิดชอบในหน้าที่และความเอาใจใส่ในเนื้องาน แต่ทั้งนี้ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีส่วนช่วยในการงานให้ราบรื่นและประสบผลสำเร็จอย่างยาวนาน ในวันนี้มีเคล็ดลับ 7 ประการ ทำงานอย่างไรให้ถูกใจเจ้านายมาแบ่งปันได้ลองนำไปใช้กัน

  1. เข้าใจในธรรมชาติของคนทำงานตำแหน่ง ” เจ้านาย ” คำว่าเจ้านายหรือหัวหน้าคน คือผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานระดับต้นขึ้นมาบริหารงาน จากความตั้งใจทำงาน จากวัยวุฒิและความประพฤติที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นำ ได้รับการไว้วางใจจากฝ่ายบริหาร ดังนั้นเราต้องเข้าใจในธรรมชาติของคนเป็นเจ้านาย ที่จะต้องมีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี มีทักษะการบริหารงาน บริหารคน ทำงานต้องให้ได้งานที่มีคุณภาพ จึงไม่แปลกเลยที่เจ้านายจะต้องมีบุคลิกที่มีความเป็นผู้ใหญ่ สุขุม เคร่งเครียดในเวลาทำงาน เราเองในฐานะลูกน้องก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจเจ้านายของเราอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับท่านและเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  2. เรียนรู้สไตล์การทำงานของเจ้านายและปรับเข้าหาให้ได้ การทำงานกับเจ้านายให้ได้ราบรื่นนั้น เพียงแค่เราต้องเรียนรู้สไตล์การทำงานของเจ้านายก่อน เช่น หากเจ้านายเป็นผู้หญิง ก็มักจะเป็นเจ้านายที่มีความละเอียด เจ้าระเบียบมาก ใส่ใจในทุก ๆ เรื่องอย่างเป็นพิเศษ ไม่ทำงานผัดวันประกันพรุ่ง หรือทำงานขอผ่านไปทีอย่างนั้นเด็ดขาด บุคลิกลักษณะการแต่งกายที่เฉียบขาด คุณก็จะต้องปรับเปลี่ยนบางส่วนให้เข้ากับเจ้านายให้มากที่สุด อย่างเช่น เจ้านายไม่ชอบทำงานขอผ่านไปที คุณก็ควรทำงานอย่างเต็มกำลัง ใส่ใจในเนื้องานมีผลงานออกมาที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต
  3. รับบรีพงานต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และทำให้ได้ตามที่เจ้านายมอบหมาย เมื่อไรที่เจ้านายมอบหมายงานให้เราทำ นั่นหมายความว่า เจ้านายมีความไว้วางใจในตัวเราว่าจะทำงานได้ดีมีคุณภาพ คุณก็ต้องทำงานให้ได้ผลงานไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง คือเมื่อเจ้านายมอบหมายงานบอกรายละเอียดของงานว่าเจ้านายต้องการอะไรจากงานที่สั่ง คุณจะต้องจดและทำความเข้าใจในเนื้องาน หากสงสัยให้ถามจนกระทั่งคุณเข้าใจในเนื้องานอย่างถ่องแท้จริง ๆ เพื่อผลิตผลงานออกมาให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของเจ้านาย
  4. มาทำงานก่อนและกลับหลังเจ้านาย แน่นอนเราเป็นพนักงานที่จะต้องมาทำงานตรงเวลาเสมอ หรือมาก่อนเวลาบ้างเพื่อมาเตรียมตัวทำงาน เมื่อถึงเวลากลับบ้านหากเป็นไปได้ก็ควรกลับหลังเจ้านาย เพราะบางครั้งคุณต้องอยู่ทำงานเผื่อว่าเจ้านายต้องการข้อมูลอะไรจากคุณ คุณจะได้หาข้อมูลให้ท่านทำงานได้สำเร็จลุล่วง
  5. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในงานที่ทำอยู่เสมอ การทำงานด้วยความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในเนื้องาน ต่อเจ้านายหรือผู้ร่วมงานย่อมส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผล รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย ผู้ร่วมงานและบริษัทคู่ค้า
  6. ไม่นินทาเจ้านายลับหลัง ควรยกย่องชื่นชมเจ้านายจะดีกว่า เรื่องนินทาเป็นอะไรที่มีในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ ไม่มีใครหลีกหนีพ้นจากการถูกนินทาได้เลย แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราเป็นคนไม่นินทาใคร เพราะจะก่อให้เกิดแต่เรื่องไม่ดีกับตัวคุณเอง ส่งผลภาพลักษณ์ของคุณไม่เป็นที่น่านับถือ บางครั้งส่งผลความก้าวหน้าหรือตำแหน่งในอนาคตของคุณด้วยอีก
  7. เรียนรู้ในชีวิตส่วนตัวเจ้านายบ้างไม่ว่ากัน บางครั้งเราก็ต้องใส่ใจในคนรอบข้างบ้าง รวมถึงเจ้านายของเราว่าท่านเป็นคนลักษณะอย่างไร ท่านชอบทำอะไร ชอบกินอะไร ท่านชอบไปไหนในวันหยุด สิ่งเหล่านี้รู้ไว้บ้างก็ไม่ว่ากัน เพราะข้อดีได้สร้างความสัมพันธ์ดี ๆ กับเจ้านาย แต่เราควรทำในระยะที่พอเหมาะพอควรไม่ใช่ทำจนเกินหน้าที่จนเกินงาม

จากที่กล่าวมา หากคุณได้ลองนำไปใช้ รับรองได้ว่าเจ้านายต้องขึ้นเงินเดือนให้คุณแน่นอนเลย

Marie King

Related posts