Tag: ชีวิตคู่

เช็คลิสต์ ก่อนรับปากแต่งงานควรทำอะไรเพื่อชีวิตคู่สมรสที่ราบรื่น

เมื่อคุณสาว ๆ เดินทางมาก้าวมาสู่ขั้นของการมีครอบครัวในช่วงสักประมาณอายุ 28-32 เป็นช่วงที่กำลังเหมาะสมแล้วนั้น เพื่อให้ชีวิตการแต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากแต่งงานมีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข อุปสรรคที่น้อยที่สุด สาว ๆ ควรทำเช็คลิสต์ส่วนตัวไว้ตรวจสอบกับฝ่ายชายก่อนรับปากแต่งงาน ดังนี้ เช็คลิสต์ที่สาว ๆ ควรจะตรวจสอบกับคุณผู้ชายก่อนรับปากแต่งงาน บอกโรคประจำตัวซึ่งกันและกันที่แฟนหรือเราเป็น บางครั้งแต่ละฝ่ายก็ไม่บอกตรง ๆ หรอกว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง บางคนอาจเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางการมีเพศสัมพันธ์ หากฝ่ายหญิงไม่มีภูมิต้านทานก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ หรือแม่แต่ฝ่ายหญิงเอง หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคธาลัสซีเมียขั้นไหนก็ต้องดูว่าฝ่ายชายเป็นด้วยหรือไม่เพราะมีความรุนแรงถึงลูกน้อยที่จะเกิดออกมาได้ เช่นลูกอาจมีภาวะไม่ครบ 32 หรือเพดานโหว่ ปากแหว่ง พุงโต ตรวจร่างกายทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันในโรงพยาบาลมีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ซึ่งโปรแกรมการตรวจจะมีแพคคก็คเกจให้เราเลือกตรวจตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด ซึ่งเป็นการดีมาก ๆ ที่ควรจะได้รับการตรวจก่อน เพื่อหาทางรักษาและป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องติดโรคจากอีกฝ่ายหนึ่ง ลักษณะนิสัยพื้นฐานของแฟนและครอบครัว คนเราเกิดมาย่อมมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน มีพื้นฐานการเติบโตที่แตกต่างกัน บางคนได้รับการเลี้ยงดูเป็นคุณหนูมาแต่เกิด ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเช่น งานบ้านงานเรือน ที่ตั้งแต่เด็ก ๆ มีคนรับใช้ทำให้ทั้งหมด หรือ บางคนเติบโตมากับความลำบาก หาเช้ากินค่ำ ลักษณะนิสัย การพูดจา และพื้นฐานของจิตใจย่อมแตกต่างกัน อีกทั้งรวมถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายว่า ถ้าเราแต่งงานเข้าไปแล้วจะสามารถเข้ากับครอบครัวได้หรือไม่ […]