Tag: ซึมเศร้า

เช็คด่วน! กับโรคซึมเศร้าที่อาจเป็นคุณหรือคนในครอบครัว

คุณเคยประสบกับปัญหาในชีวิต เครียดจากการทำงานและในครอบครัวผิดหวังจากชีวิตคู่ มีอารมณ์เศร้าหมองตลอดเวลา ไม่มีความสุขกับอะไรเลย มีปัญหาในชีวิต คุณรู้หรือไม่หากสะสมเป็นเวลานาน คุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในวัยทำงาน ในเด็ก คนในครอบครัว ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวสักเพียงใด แต่ถือได้ว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมาก ฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาสาเหตุของโรคซึมเศร้า ลักษณะอาการ วิธีการรักษา และแนวทางการป้องกันให้คุณได้รู้ สาเหตุของโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่น่าจะเกิดจากหลายปัจจัยดังเช่น การดำเนินชีวิตประจำวัน หากผู้ป่วยมีไม่มีกิจกรรมทำในแต่ละวันเลย คือไม่มีงาน ต้องอยู่คนเดียว ก็จะทำให้ผู้ป่วยคิดอะไรอยู่คนเดียว ไม่มีปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นก็มีความเสี่ยงเช่นกัน จากภาวะความเครียด หากผู้ป่วยต้องเจอกับมรสุมชีวิตมาก่อน เช่น ความเครียดจากการตกงาน ทะเลาะกับคนรักอย่างรุนแรง หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมา อาจทำให้ผู้ป่วยเสียใจอย่างมากและเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ กรรมพันธุ์ หากคนในครอบครัวคุณเคยป่วยโรคซึมเศร้ามากก่อน โอกาสที่คุณจะเป็นโรคซึมเศร้าก็มีมากเช่นกัน ลักษณะนิสัยส่วนตัว เป็นผู้ที่ชอบตำหนิหรือไม่ให้กำลังใจตนเองก็มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง สารเคมีที่เรียกว่าเซโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินที่ลดน้อยลง ทำให้สมดุลของสารเปลี่ยนไปทำให้การทำงานบกพร่อง ลักษณะอาการผู้ป่วยจะมีภาวะซึมเศร้าและระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะอาการโดยรวมคือ เป็นผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้า เหม่อลอย รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ผิดหวังในชีวิต มีความคิดในเรื่องฆ่าตัวตาย ในเมื่อทำอะไรก็ล้มเหลว ผิดหวัง ทำให้เหมือนอยู่คนเดียวบนโลก หรือแบกภาระไว้คนเดียว จึงคิดหาทางออกด้วยการจบชีวิตลง […]