Tag: ทำงาน

7 เคล็ดลับทำงานให้ถูกใจเจ้านาย ชีวิตรุ่งแน่

การทำงานให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งจากความพยายาม ความสามารถ ความรับผิดชอบในหน้าที่และความเอาใจใส่ในเนื้องาน แต่ทั้งนี้ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีส่วนช่วยในการงานให้ราบรื่นและประสบผลสำเร็จอย่างยาวนาน ในวันนี้มีเคล็ดลับ 7 ประการ ทำงานอย่างไรให้ถูกใจเจ้านายมาแบ่งปันได้ลองนำไปใช้กัน เข้าใจในธรรมชาติของคนทำงานตำแหน่ง ” เจ้านาย ” คำว่าเจ้านายหรือหัวหน้าคน คือผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานระดับต้นขึ้นมาบริหารงาน จากความตั้งใจทำงาน จากวัยวุฒิและความประพฤติที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นำ ได้รับการไว้วางใจจากฝ่ายบริหาร ดังนั้นเราต้องเข้าใจในธรรมชาติของคนเป็นเจ้านาย ที่จะต้องมีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี มีทักษะการบริหารงาน บริหารคน ทำงานต้องให้ได้งานที่มีคุณภาพ จึงไม่แปลกเลยที่เจ้านายจะต้องมีบุคลิกที่มีความเป็นผู้ใหญ่ สุขุม เคร่งเครียดในเวลาทำงาน เราเองในฐานะลูกน้องก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจเจ้านายของเราอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับท่านและเพื่อการทำงานที่ราบรื่น เรียนรู้สไตล์การทำงานของเจ้านายและปรับเข้าหาให้ได้ การทำงานกับเจ้านายให้ได้ราบรื่นนั้น เพียงแค่เราต้องเรียนรู้สไตล์การทำงานของเจ้านายก่อน เช่น หากเจ้านายเป็นผู้หญิง ก็มักจะเป็นเจ้านายที่มีความละเอียด เจ้าระเบียบมาก ใส่ใจในทุก ๆ เรื่องอย่างเป็นพิเศษ ไม่ทำงานผัดวันประกันพรุ่ง หรือทำงานขอผ่านไปทีอย่างนั้นเด็ดขาด บุคลิกลักษณะการแต่งกายที่เฉียบขาด คุณก็จะต้องปรับเปลี่ยนบางส่วนให้เข้ากับเจ้านายให้มากที่สุด อย่างเช่น เจ้านายไม่ชอบทำงานขอผ่านไปที คุณก็ควรทำงานอย่างเต็มกำลัง ใส่ใจในเนื้องานมีผลงานออกมาที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต รับบรีพงานต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และทำให้ได้ตามที่เจ้านายมอบหมาย เมื่อไรที่เจ้านายมอบหมายงานให้เราทำ นั่นหมายความว่า เจ้านายมีความไว้วางใจในตัวเราว่าจะทำงานได้ดีมีคุณภาพ […]