Tag: ผลการเรียน

เรียนหนักเกินไปใช่ว่าจะทำให้ได้ผลการเรียนดี

                การศึกษาเป็นต้นกำเนิดของความรู้เพื่อนำไปสู่อาชีพที่เด็ก ๆ ฝันใฝ่ได้ในอนาคต แต่การเรียนที่เคร่งเครียดจนเกินไปก็มักจะไม่เกิดผลดีกับเด็ก ๆ นัก จะเห็นได้ในปัจจุบันที่มีหลายครอบครัวส่งลูก ๆ ไปเรียนพิเศษหลังจากเลิกเรียนในเวลาปกติ ซึ่งการเรียนพิเศษเสริมอาจจะเหมาะกับเด็กบางคน และอาจจะไม่เหมาะกับเด็กบางคน เพราะความสามารถในการรับความรู้ของแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน ซึ่งหากบางคนรู้สึกเครียดกับการเรียนเต็มช่วงเวลาปกติแล้ว แต่พ่อแม่ยังบังคับให้ลูกไปเรียนพิเศษเสริมช่วงหลังเลิกเรียนอีก ก็จะยิ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดและกดดันให้กับเด็ก ๆ ด้วย ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนที่หนักจนเกินไป                 –ผลเสียต่อร่างกาย หากพ่อแม่กดดันต้องการอยากให้ลูก ๆ เรียนเสริมเพิ่มความรู้ แต่เด็ก ๆ อาจจะเหนื่อยล้าจากการเรียนในช่วงเวลาปกติในโรงเรียนมาแล้วนั้น อาจยิ่งเป็นการสร้างความกดดันและเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับเด็ก ๆ ที่อยากพักผ่อนช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก ๆ ได้ เช่น ไม่ยอมรับประทานอาหาร อาจเป็นผลมาจากความเครียดจนทำให้ทานอาหารไม่ได้ และนอนไม่หลับ จึงส่งผลให้ร่างกายเกิดการทำงานที่ผิดปกติไป จนอาจทำให้มีอาการเจ็บป่วย อาจจะไม่สบายเล็ก ๆ น้อย ๆ จนไปถึงขั้นป่วยหนักก็เป็นได้ ซึ่งจะเห็นได้บ่อยครั้งสำหรับคนที่เกิดอาการอาเจียนหรือเวียนศีรษะที่เกิดจากความเครียดในขณะนั้น -ผลเสียต่อสุขภาพจิต สุขภาพจิตในที่นี้หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก ๆ ซึ่งหากเด็ก ๆ รู้สึกถูกบังคับ ไม่เป็นตัวของตัวเอง เมื่อเลิกเรียนจากโรงเรียนแล้วก็อาจต้องการพักผ่อน เล่นทั่วไปเหมือนเด็กคนอื่น […]