Tag: วิ่งเทรล

รองเท้าวิ่ง กับความเข้าใจผิดที่หลาย ๆ คนไม่เคยรู้

ปัจจุบันกีฬาการวิ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของคนไทยอย่างมาก สังเกตได้ง่าย ๆ ก็คือการจัดงานวิ่งบ่อยครั้ง ต่างสถานที่ ต่างวาระโอกาส แน่นอนว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายดาย อาศัยแค่ความมุ่งมั่นและอดทนก็สามารถเล่นกีฬานี้ได้แล้ว แตกต่างจากกีฬาชนิดอื่น ที่ต้องอาศัยทักษะมากกว่า ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่เคยวิ่งด้วยกันทั้งสิ้น แต่การวิ่งเพื่อออกกำลังกายเป็นการวิ่งที่ต่างออกไป เพราะระยะทางและระยะเวลาในกีฬาวิ่งจะยาวนาน อย่างน้อยก็ต้องมากกว่า 30 นาที ดังนั้น รองเท้าวิ่งจึงเปรียบเสมือนอาวุธคู่กายสำหรับนักวิ่งทุกคน และหากคุณยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับรองเท้าวิ่ง การทำความเข้าใจใหม่จะทำให้การวิ่งเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายอีกด้วย รองเท้าวิ่งเพิ่งถูกประดิษฐ์คิดค้นเมื่อไม่นานมานี้ หลาย ๆ คนมีความเข้าใจผิด คิดว่ารองเท้าวิ่งเพิ่งจะถูกคิดค้นเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยเหตุผลทางการตลาด แต่แท้ที่จริงแล้วเชื่อหรือไม่ว่ารองเท้าวิ่งถูกประดิษฐ์มานานกว่า 200 ปีแล้ว โดยชาวอังกฤษ รองเท้าวิ่งในระยะแรกจะมีปุ่มแหลมด้านหน้า ต่อมาได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อให้รองเท้าวิ่งสามารถซัพพอร์ตการวิ่งของนักกีฬามากขึ้น รองเท้าวิ่งสามารถวิ่งได้ทุกพื้นที่ นักวิ่งมือใหม่มักจะเข้าใจผิด คิดว่ารองเท้าวิ่งที่ตนเองซื้อมา สามารถวิ่งได้ทุกพื้นที่ แต่แท้ที่จริงแล้วการสวมรองเท้าวิ่งนั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการวิ่งของตนเอง อย่างเช่นการวิ่งเทรลก็ต้องมีโครงสร้างของรองเท้าที่แข็งแรงกว่ารองเท้าวิ่งแบบปกติ เพราะการวิ่งเทรลคือการวิ่งเข้าไปในป่า มีทั้งรากไม้ พื้นหญ้าและพื้นดินที่ตะปุ่มตะป่ำ ในขณะที่รองเท้าวิ่งโดยทั่วไป ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้วิ่งบนถนนเรียบ ๆ เช่น ถนนลาดยาง ลู่วิ่งออกกำลังกาย เป็นต้น หากเลือกผิดประเภทและผิดลักษณะการใช้งานจะทำให้การวิ่งบาดเจ็บได้ รองเท้าวิ่งสามารถใส่ไปเล่นกีฬาได้ทุกชนิดกีฬา นักวิ่งมือสมัครเล่น เมื่อซื้อรองเท้าวิ่งก็จะเน้นซื้อรองเท้ามียี่ห้อ เช่น […]